Salmon Sashimi - 5pcs

£10.00
Tax included.

5 x Salmon Sashimi

Contains: Seseme